Om sängvätning

INTRODUKTION

Sova torrt är en trygghet som inte är en självklarhet för barn och vuxna i alla familjer. Sängvätning, så kallad nattlig enures, anses vara ett tillstånd för barn som kissar i sängen efter 5-6 års ålder. Innan dess är det naturligt att kissa på sig.

Gäller sängvätningen barn i skolåldern kan detta även påverka barnets sociala liv, då övernattning hos vänner eller andra arrangemang kan upplevas jobbigt. Det finns även de som lider av inkontinens dygnet runt.

Sängvätning är ett vanligare tillstånd än vad många är medvetna om. Ungefär vart tionde barn i skolåldern är drabbade av sängvätning.

Vi är här för att hjälpa familjer som har problem med sängvätning att kunna hitta rätt hjälpmedel och behandling mot enuresen. Sängvätningsbutiken ger en översikt över ett urval av de alarm och hjälpmedel som finns på marknaden idag. 

VAD ÄR ORSAKEN TILL SÄNGVÄTNING HOS BARN?

En vanlig förutfattad mening är att sängvätning hos barn beror på psykologiska orsaker, socialt, familjerelationer eller händelser. Forskning tyder på att det är kroppsliga orsaker bakom sängvätning snarare än psykologiska. Ett barn kan däremot sociala och psykologiska problem av enuresen.

Vid s.k. sekundär inkontinens, när ett redan torrt barn plötsligt börjar väta igen, kan en psykologisk orsak ligga bakom, t.ex. efter en traumatisk händelse eller stress av något slag. Det kan vara i samband med en skilsmässa, skolstart, ändrade rutiner om föräldrarna ändrat sina arbetstider eller att barnet fått ett syskon. Men ofta blir barnet lika plötsligt torrt igen.

Det finns inget entydigt svar på vad de kroppsliga orsakerna är. Oftast är orsaken inte något fysiskt fel, såsom missbildningar på nervsystemet, skada efter olycka eller t.ex. urinvägsinfektion eller diabetes, utan försenad utveckling av urinblåsans tömning. Reflexen som tömmer blåsan är okontrollerad hos spädbarn och utvecklas sedan till att styras kontrollerat med viljan. Har förmågan att hålla emot urinträngningarna eller reagera på när blåsan är full inte utvecklats fullständigt kan en ”felinlärd” blåsa behöva lära sig ett annat beteende. Många föräldrar upplever även att barn som sängväter sover väldigt djupt, vilket barn ofta gör i hemmet där de känner sig trygga och slappnar av.

Frånvaro eller försenad utveckling av de reflexer som styr tömningen av urinblåsan och sömndjup är två teorier för vad som anses vara vanliga orsaker bakom sängvätning. Man har även sett att barn som väter i sängen producerat en större mängd urin under natten. Andra orsaker kan vara nervsystemet, njurarna, allergier, infektion, olycksfall, läkemedelspåverkan. Det är vanligt att man ärver enures inom familjen.