info@sangvatningsbutiken.se   +46 (0) 8 765 46 05

STORE

Menu

NYTT SAMARBETE

Hope Uganda gör skillnad. På riktigt.

 

Sängvätningsbutiken är stolta över att ha inlett ett samarbete med organisationen Hope Uganda – en organisation som ger stöd åt utsatta barn. Att gå i skolan är en mänsklig rättighet. En rättighet som inte tillgodoses överallt. I sydvästra delarna av Uganda, nära gränsen till Rwanda, ligger en stad som heter Kabale. Här driver organisationen Hope Uganda en skola som även är ett barnhem. Elizabeth Helger är engagerad i arbetet och Sängvätningsbutiken slog henne en signal.

 

Hur kom du i kontakt med Hope Uganda?

– En dotter till en god vän är tillsammans med och har barn med en man från Uganda. Han heter Didas och berättade om sin uppväxt i Uganda. Hur en engelsman tog honom under sina vingar och gav honom ett hem och en utbildning. Nu kände Didas att det var dags att ge tillbaka. Han återvände till sin hemstad Kabale och började undervisa föräldralösa barn. Till en början bedrevs utbildningen under ett träd. Det kom att bli början på Hope Uganda. Men mitt engagemang har nog också att göra med att jag själv delvis är uppväxt i den här delen av världen på grund av min pappa jobbade här.

 

Vad kan du berätta om Hope Ugandas verksamhet idag?

– För tillfället går ungefär 300 barn, allt ifrån 5-17 år, på skolan i Kabale. 150 barn kan även bo här även om förhållandena är knappa. Att gå till och från skolan varje dag är inte lätt, speciellt för flickorna. Risken för övergrepp är stor på vägarna. Förutom utbildning och tak över huvudet får barnen mat och vid behov vård. Hope Uganda strävar efter att se varje barn som en individ och försöker möta barnens specifika behov på deras villkor.

 

Hur jobbar ni i praktiken?

– Det är egentligen ganska enkelt. Vi vill slippa alla mellanhänder – att göra en insats och sedan låta den gå oavkortat rakt in i verksamheten. Det innebär att vi själva reser dit och på plats ser till att de hjälpmedel vi bär med oss eller de pengar vi samlat in, når ända fram till målgruppen – barnen.

 

Hur vet ni vilka behov som finns?

– Verksamheten har växt mycket de senaste åren och behoven är enorma. Tillsammans med Hope Uganda har vi skapat en behovslista – det är den vi jobbar efter. Vi har samlat ihop pengar så just nu håller de på att bygga vattentankar som kan samla upp allt regnvatten. Vi har även bidragit så att barnhemmet kunnat köpa in 100 nya madrasser. Till dessa behöver man nu madrasskydd. Att slippa tvätta madrasser så fort de blir smutsiga kommer underlätta de dagliga rutinerna betydligt.

 

Med jämna mellanrum besöker Elizabeth barnhemmet i Uganda tillsammans med sin man Harald och väninnan och advokaten UllaBella af Klercker. Nu senast med 100 madrasskydd från Sängvätningsbutiken i bagaget.

 

Ugandas barn är landets framtid. Alla barn behöver en bra start i livet. Det gäller inte minst de som kommer från svåra förhållanden. I Uganda är utbildningsgraden relativt hög. Men här finns också många barn som av olika anledningar står helt utanför samhället. Inte sällan är de föräldralösa. Men det kan också ha andra orsaker. Vissa har övergivits. Andra bär på svåra trauman.

 

Organisationer som Hope Uganda bidrar till Ugandas framtid och vi på Sängvätningsbutiken tycker det känns viktigt och roligt att nu vara en liten del av det viktiga arbetet.  

 

Läs mer om Hope Uganda på hopeuganda.com