Integritetspolicy

Sängvätningsbutiken behandlar en stor mängd personuppgifter. För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför kan du ta del av hur vi samlar in och behandlar den data som vi sparar i vår integritetspolicy.
 
Integritetspolicyn förklarar hur Sängvätningsbutiken behandlar dina personuppgifter. Policyn gäller för dig som handlar av oss, besöker vår hemsida eller kommunicerar med oss via email, sociala medier eller andra kanaler. Din integritet är viktig för oss. Därför är vi angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Integitetspolicy

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna policy noggrant. Har du några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du gärna kontakta oss på info@sangvatningsbutiken, märk mailet PRIVACY.